บริการของเรา


เราเป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์แบบครบวงจรดังนี้