กระบวนกำรผลิตลำดับที่สองของ HST

HST เป็นหนึ่งในด้านการผลิตชิ้นส่วนด้านนอกที่ต้องการความสวยงาม ดังนี้
      การพ่นสี , การปริ้น / , เลเซอร์ , หยอดสี , การชุบ , กดร้อน และการประกอบ สำหรับลูกค้าต่างๆในอุตสาหกรรม ในประเทศและต่างประเทศ

หนึ่งในสื่งอานวยความสะดวกและการติดตั้งที่สาหรับกระบวนการผลิตจากพลาสติ เช่น
      เครื่องเสียง , ยานยนต์ , เครื่องใช้ไปฟ้า , เครื่องใช้ในบ้าน ผลิตให้กับอุตสาหกรรมในประเทสและต่างประเทศ

 • กระบวนกำรผลิตลำดับที่สองของ HST
  SINGLE & DOUBLE COLORS INJECTION
 • กระบวนกำรผลิตลำดับที่สองของ HST
  AUTO SPINDLE PAINTING LINES
 • กระบวนกำรผลิตลำดับที่สองของ HST
  LASER MARKING & ENGRAVING
 • กระบวนกำรผลิตลำดับที่สองของ HST
  PAD AND SCREEN PRINTING
 • กระบวนกำรผลิตลำดับที่สองของ HST
  SPUTTERING AND HOT FOILING
 • กระบวนกำรผลิตลำดับที่สองของ HST
  DIFFERENT ASSEMBLY LINES