ตัวอย่างชิ้นงาน

: Single & Double Injection / Paint / Print / Laser / Assembly

ตัวอย่างชิ้นงาน #1

Single & Double Injection / Paint / Print / Laser / Assembly

ตัวอย่างชิ้นงาน #2

Single Injection / Paint / Print / Hot Foil / Sputtering

ตัวอย่างชิ้นงาน #3

Single Injection ( elastomer ) / Paint / Print / Ink Fill / Assembly

ตัวอย่างชิ้นงาน #4

Single Injection ( elastomer ) / Paint / Print / Ink Fill / Assembly

ตัวอย่างชิ้นงาน #5

Single Injection / Paint / Print / Hot Foil / Sputtering

ตัวอย่างชิ้นงาน #6

Single Injection / Paint / Print / Hot Foil / Sputtering