ความสามารถในการผลิต

ความจุ ภายใน / HST ภายนอก / HST VENDORS
ขนาด แม่พิมพ์สีเดียว แม่พิมพ์สองสี แม่พิมพ์สีเดียว แม่พิมพ์สองสี
ต่ำกว่า 50T 18 - ไม่มีขีดจำกัด
50T - 100T 13 -
100T - 200T 10 7 เรามีการร่วมมือในไทย / ญี่ปุ่น / เยอรมนี / จีน / เกาหลี / มาเลเซีย / สิงคโปร์ / อินโดนีเซีย / โรมาเนีย / อินเดีย / ไต้หวัน / ฮ่องกง / เม็กซิโก
200T - 300T 8 5
300T - 400T 5 -
มากกว่า 400T 4 -

หมายเหตุ

บริษัท ฮิไรเซมิสึ ( ประเทสไทย )จากัดจะต้องรับผิดชอบเต็มรูปแบบในคุณภาพ / ช่างเทคนิค / เอกสารและทุกเรื่องที่สาคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์กับผู้ขายของเราหรือvendor vendor vendor vendor vendor ของเรา