เครื่องมือ

MOLD SHOP

ลำดับ ชื่อ จำนวน
1 WEDM 7
2 NC 10
3 EDM 5
4 MANUAL 12
5 SURFACE GRNDING 4
6 MINI GRINDING 3
7 RADIAL DRILLING 2
8 SMALL HOLE DRILLING 2
9 SAWING MACHINE 3
10 LATHE MACHINE 1
11 LAPPING MACHINE 2
12 SAND BLAST 3
13 LASER 2
14 ARGON 1
15 ULTRASONIC CLEANER 1

PAINT

ลำดับ ชื่อ จำนวน
1 PAINT BOOTH 4 BOOTH
2 ROBOT PAINT 4 ROBOT
3 SUPER SPINDLE MACHINE
( DATA PRO )
4 SET
4 SUPER SPINDLE MACHINE
( 4 TOP / SS )
2 SET
5 SPINDLE MACHINE
( 2 ROBOT TYPE )
2 LINE

LASER

ลำดับ ชื่อ จำนวน
1 LASER MACHINE 11 MACHINE
2 HOTSTAMPING 4 SETS

INJECTION MACHINE

ลำดับ ชื่อ จำนวน TYPE
1 18T 13 SINGLE
2 40T - 60T 17 SINGLE
3 75T - 80T 2 SINGLE
4 100T - 110T 11 SINGLE
5 130T - 180T 25 SINGLE
6 210T - 220T 10 SINGLE
7 350T 5 SINGLE
8 550T 2 SINGLE
9 650T 1 SINGLE
10 130T 30 DOUBLE
11 200T 7 DOUBLE


ลำดับ ชื่อ จำนวน
1 UNIGRAPHICS 9
2 AUTO CAD 12
3 TOP SOLID 5
4 FF AUTO 6
5 SOLID WORK 1
6 FLOW ANALYSIS-MPI 1

MEASUREMENT

ลำดับ ชื่อ จำนวน
1 MEXIV VMZ-SCOPE 4
2 CMM CRSTA-APEX C544M 2
3 IMAGE DIMENSION MEASURING SYSTEM 6
4 STARRETT AV300+ 4
5 DIGIMATIC DIAL GAUGE, DIGITAL TORQUE METER, DIGIMATIC MICROMETER, DIGIMATIC CALIPER, DIGITAL LIGHT METER, DIGITAL FORCE GAUGE, DIGIMATIC DISK MICROMETER 44
6 PIN GUAGE, HEIGHT GAUGE, FEELER GAUGE, TORQUE GAUGE, STEP GAUGE 55
7 ELECTRONIC BALANCE 22
8 VERNIER CALIPER 20
9 DIAL TEST INDICATOR 33

PRINT

ลำดับ ชื่อ จำนวน
1 PAD PRINT MACHINE 36 UNITS
2 SILK PRINT MACHINE 23 UNITS
3 AUTO PRINT MACHINE 2 UNITS