สารขอบคุณ�?ละช่องทางติดต่อ

สามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทางช่องทางดังนี้


Mr. HISASHI YOSHIDA (Yoshida)
General Manager (Japan & Thailand)

Tel.  : 0818623269

Tel.  : ( +81 ) 8041543592

Email: hisashi.yoshida@sol-plus.co.jp


Ms. SO YIP MOI (May)
Sales Manager ( Thailand )

Tel.  : 0819960491

Email: may@hiraiseimitsu-th.com


General Contact Info:

Email: sales@hiraiseimitsu-th.com

Tel.  : ( 038 ) 481340-3 Ext. 311/312/313/314 for office lines

Fax.  : ( 038 ) 763362

ส่งข้อความ