บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติของเรา

ชื่อบริษัท:
บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่:
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

สำรักงานใหญ่:
SOL-PLUS ประเทศญี่ปุ่น

ก่อตั้ง:
มิถุนายน ปี 1995

ทุนก่อตั้ง
200 ล้านบาท


ยอดขาย:
1,208 ล้านบาท - ปี 2015

จำนวนพนักงาน:
1150 คนในเดือน มกราคม ปี 2015

ธุรกิจหลัก:
ออกแบบและผลิต โมล ฉีดพลาสติก ที่เป็นสีเดียว(Single) และที่เป็นสองสี(Double) และผลิตชิ้นงาน

ประเภทของผลิตภัณฑ์:
   ชิ้นส่วนประกอบเครื่องเสียง
   ผลิตภัณฑ์ยานยนต์
   เครื่องใช้ในบ้าน
   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
   ต้นแบบแม่พิมพ์

ประกัน:
  65% - 70% ตลาดภายในประเทศ
  30% - 35% ตลาดโลก

ระบบมาตรฐาน:
  ISO 9001 ในปี 2002
  ISO 14001 ในปี 2003
  TS 16949 ในปี 2007